Cookiesbeleid

Deze website gebruikt cookies van derden om meer te weten te komen over uw surfgedrag, u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en uw prestaties te meten. Wij delen ook informatie met onze reclame- en webanalysepartners die de verzamelde informatie kunnen gebruiken en combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt. Voor meer informatie klik hier.

Cookie-informatie

Cookiesbeleid

Het doel van dit beleid is om geïnteresseerden te informeren over de cookies die door deze website worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

1. GEBRUIK VAN COOKIES. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn bestanden die naar uw computer, smartphone of tablet worden gedownload wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Het gebruik van cookies biedt talrijke voordelen bij het verlenen van diensten van de informatiemaatschappij, onder meer omdat (a) de navigatie van de gebruiker op de Website vergemakkelijkt; (b) de toegang van de gebruiker tot de verschillende door de Website aangeboden diensten vergemakkelijkt; (c) voorkomt dat de gebruiker bij elk bezoek aan de Website de vooraf gedefinieerde algemene kenmerken opnieuw moet configureren; (d) de verbetering van de werking en de via de Website aangeboden diensten bevordert, na overeenkomstige analyse van de via de geïnstalleerde cookies verkregen informatie; (e) een website onder meer in staat stellen informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te vragen, en afhankelijk van de informatie die zij bevatten en de manier waarop zij hun apparatuur gebruiken, kunnen zij worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

De meeste browsers accepteren cookies standaard en staan, onafhankelijk daarvan, tijdelijke of opgeslagen cookies toe of verhinderen deze in de beveiligingsinstellingen.

Wij wijzen u erop dat u voor een beter gebruik en een betere browse-ervaring cookies moet hebben ingeschakeld, met name die van technische aard die nodig zijn om u als geregistreerde gebruiker te identificeren telkens wanneer u deze website bezoekt.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw internetbrowser configureren om ze van de harde schijf van uw computer te verwijderen, ze te blokkeren of u te waarschuwen als ze geïnstalleerd zijn.

2. WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DEZE WEBSITE?


Cookies die op deze website worden gebruikt.
In overeenstemming met de richtlijnen van het Spaanse Agentschap voor de bescherming van gegevens, gaan wij over tot een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van cookies dat deze website gebruikt, om u zo goed mogelijk te informeren.

Eigen koekjes:
Deze worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gestuurd vanaf een computer of domein die door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.

Hieronder volgt de lijst van die welke wij gebruiken:

Cookie Tipo Proveedor Finalidad Duración
PHPSESSID Strikt noodzakelijke cookies Piscina y Spa Deze cookie is eigen aan PHP-toepassingen. De cookie wordt gebruikt om de unieke sessie-ID van een gebruiker op te slaan en te identificeren met het oog op het beheer van de gebruikerssessie op de website. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten. session
cookPS Functionele cookies Piscina y Spa Zij zorgen voor acceptatie door de gebruiker. Beheer van de aanvaarding van cookies. 1 maand

Cookies van derden:
Het gaat om cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein die niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

Hieronder vindt u de lijst van de cookies die wij gebruiken:

Cookie Tipo Proveedor Finalidad Duración
_gcl_au Tracking- en prestatie cookies Google Geleverd door Google Tag Manager om te experimenteren met de advertentie-efficiëntie van websites die hun diensten gebruiken. 3 maanden
_ga Tracking- en prestatie cookies Google De _ga cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen. 2 jaar
_gid Tracking- en prestatie cookies Google De _gid-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, en maakt ook een analytisch rapport van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron, en de pagina's die zij anoniem bezoeken. 1 dag
CLID Tracking- en prestatie cookies Microsoft Clarity Identificeert de eerste keer dat Clarity deze gebruiker zag op een site die Clarity gebruikt. 1 jaar
SM Tracking- en prestatie cookies Microsoft Clarity Wordt gebruikt bij het synchroniseren van de MUID tussen Microsoft domeinen. session
_clck Tracking- en prestatie cookies Microsoft Clarity Bewaart de Clarity gebruikers-ID en voorkeuren, uniek voor die site, in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegeschreven. session
_clsk Tracking- en prestatie cookies Microsoft Clarity Verbindt meerdere paginaweergaven door een gebruiker tot één Clarity-sessieopname. session
_gat Tracking- en prestatie cookies Google Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Universal Analytics om het aantal verzoeken te beperken en zo het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. 1 minuut
_uetsid Tracking- en prestatie cookies Bing Bing Ads plaatst deze cookie om contact te leggen met een gebruiker die de website eerder heeft bezocht. 1 dag
_uetvid Tracking- en prestatie cookies Bing Bing Ads plaatst deze cookie om contact te leggen met een gebruiker die de website eerder heeft bezocht. 1 jaar en 24 dagen
MUID Targeting- en advertentie cookies Bing Bing stelt deze cookie in om unieke webbrowsers te herkennen die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookie wordt gebruikt voor advertenties, site-analyse en andere activiteiten. 1 jaar en 24 dagen
test_cookie Targeting- en advertentie cookies doubleclick.net De test_cookie wordt ingesteld door doubleclick.net en wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 15 minuten.
_fbp Targeting- en advertentie cookies Facebook Deze cookie wordt door Facebook geplaatst om advertenties weer te geven wanneer u op Facebook bent of op een digitaal platform waarop Facebook-advertenties worden aangeboden, na een bezoek aan de website. 3 maanden
fr Targeting- en advertentie cookies Facebook Facebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het bijhouden van gebruikersgedrag op het web, op sites die Facebook pixel of Facebook social plugin hebben. 3 maanden
SRM_B Targeting- en advertentie cookies Bing Gebruikt door Microsoft Advertising als een unieke ID voor bezoekers. 1 jaar en 24 dagen
ANONCHK Targeting- en advertentie cookies Bing Dit cookie wordt gebruikt om de sessie-ID van een gebruiker op te slaan. Dit cookie zorgt ervoor dat kliks van advertenties op de Bing zoekmachine worden geverifieerd en het wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden en voor personalisatie. 10 minuten


JARPIS SL is in geen geval verantwoordelijk, noch voor de inhoud, noch voor de waarheidsgetrouwheid van het beleid en/of de gebruiks- en privacyvoorwaarden van derden, die via links in dit beleid zijn opgenomen.

3. TOESTEMMING

Met betrekking tot het gebruik van cookies op deze website geeft de gebruiker als volgt toestemming voor het gebruik ervan:

Wanneer de gebruiker een pagina van de website bezoekt, krijgt hij een melding te zien dat de website van JARPIS SL cookies gebruikt, en de gebruiker kan het gebruik van cookies accepteren of weigeren via de configuratie van zijn browser. Door op aanvaarden te klikken, aanvaardt u het gebruik van onze cookies en, in voorkomend geval, van die van derden. Het configuratie/privacy-paneel biedt u de mogelijkheid om ze per type te aanvaarden.

4. BEWAARTERMIJNEN OF -CRITERIA VOOR GEGEVENS.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld.
Zodra de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de betrokken verwerking, worden zij naar behoren afgeschermd bewaard om ze in voorkomend geval ter beschikking te stellen van de bevoegde overheidsdiensten en -instanties, rechters en rechtbanken of het Openbaar Ministerie, gedurende de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen die kunnen voortvloeien uit de met de cliënt onderhouden relatie en/of de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen.
Indien u ons uw curriculum vitae hebt verstrekt, zullen wij uw gegevens maximaal één jaar bewaren vanaf de ontvangst ervan door de entiteit, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren dan aangegeven.
Data blokkeringsperiode:
  • HET BURGERLIJK WETBOEK. Tussen 5 en 15 jaar naar gelang van het geval, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1964, lid 2, van voornoemd wetgevingscorpus.
  • DE HANDELSCODE. Voor 6 jaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van voornoemd wetgevingscorpus. Dit geldt voor commerciële informatie in verband met (uitgereikte en ontvangen facturen, ontvangstbewijzen, corrigerende facturen, bankdocumenten, enz.)
  • DE ALGEMENE BELASTINGWETGEVING. Voor 4 jaar, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 66 tot en met 70 van voornoemd wettelijk orgaan. Het is van toepassing op informatie in verband met fiscale verplichtingen.

5. HOE U GEÏNSTALLEERDE COOKIES KUNT BLOKKEREN, INTREKKEN OF VERWIJDEREN

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren, herroepen of verwijderen door de opties van uw browser te configureren. Informatie over hoe u dit kunt doen, met betrekking tot de meest gebruikte browsers, vindt u op de volgende links:

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=esttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Wij wijzen u echter op de mogelijkheid dat het uitschakelen van een cookie het browsen of de levering van de op de website aangeboden diensten kan verhinderen of belemmeren.

6. DE ONTVANGERS VAN DE INFORMATIE

De informatie die via de cookies van de website wordt verkregen, is toegankelijk voor de samenwerkende bedrijven die in het configuratiescherm worden vermeld, waar u ook de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en hun respectieve privacybeleid kunt raadplegen.

Wat de in uw browser geïnstalleerde cookies van Google betreft, kunt u meer informatie over de behandeling van uw persoonlijke gegevens raadplegen in zijn privacybeleid, via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Wij informeren u ook dat sommige van onze leveranciers en samenwerkende bedrijven overdrachten naar derde landen kunnen verrichten. U kunt meer te weten komen over de doorgiften naar derde landen die zij, in voorkomend geval, verrichten in hun desbetreffende privacybeleid, dat toegankelijk is via de links in het configuratiescherm.

7. WIJZIGINGEN/BIJWERKING

Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd/bijgewerkt in overeenstemming met de vastgestelde wettelijke vereisten of om dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming of wijzigingen aan onze website.

Om deze reden adviseren wij gebruikers om periodiek ons cookiebeleid te bezoeken.

Als u twijfels heeft over dit cookiebeleid, kunt u contact opnemen met JARPIS SL via de volgende e-mail: info@piscinayspa.com
U kunt naar het privacybeleidgaan voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door middel van het gebruik van cookies.

Laatst herzien: 10 november 2021